Saigon Open Community

베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN)

Author
Clover Cafe
Date
2019-01-24 18:41
Views
749
현지계좌 개설하는 방법

*출처 : cafe.daum.net/tvsi"

준비물

1. 여권 공증본 2부
공증 받는 장소 :
호치민공증사무소
주소:47 Le Duan Street, Dist.1, HCMC (호치민 다이아몬드 플라자 맞은 편)
공증업무시간(월-금):오전7시 30분~11시 30분까지 & 오후1시~5시까지
(토요일): 오전7시 30분~11시 30분까지
주의:공증받으러 가시는 분들은 마감시간 1시간 전에는 공증사무소를 방문해 주세요.
주의:공증사무소 방문시 반바지 차림은 출입금지이오니 참고해 주세요.

2. 현지 베트남동 계좌
신한은행 혹은 다른 현지은행 통장

3. 여권, 여권공증본 2부, 현지 베트남동 계좌를 들고 증권사 방문


떤벳증권 한국인 담당자: 박 종 윤

TAN VIET (떤벳)증권회사 (TVSI)
주소:2nd Floor, 193-203 Tran Hung Dao Street., Dist.1 HCMC
휴대폰:84-90-241-0880 , Skype ID:ifi180
직통전화:84-28-3838-5252 , 팩스:84-28-3920-7542
E-mail: ifi180@tvsi.com.vn , ifi180@hotmail.com

웹사이트:https://www.tvsi.com.vn/
다음카페:http://cafe.daum.net/tvsi
Total 2

  • 2019-08-30 12:51

    와우 제가 찾던 정보였는데 고마워요 님^^ 앞으로도 좋은 정보교류 부탁드려요~~^^


  • 2019-04-28 15:27

    Veam(주식코드 VEA), Viettel Post(VTP) 와 같이 2019년 현재는 상장되었지만 2018년 초 비상장일때도 구매가 가능했습니다. 현재(2019년)는 THACO(THA) 자동차 비상장 종목도 구매가 가능합니다. 위 떤벳증구너 한국인 담당자 연락처로 문의하시면 됩니다 ~


Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23450
Clover Cafe 2019.08.02 3 23450
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 362
Clover Cafe 2019.07.15 0 362
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 998
Mun 2019.02.26 2 998
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 749
Clover Cafe 2019.01.24 0 749
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2266
Clover Cafe 2019.01.24 2 2266
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2531
Clover Cafe 2019.01.24 1 2531
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2317
Clover Cafe 2019.01.24 2 2317
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 121
clover cafe 2019.08.14 1 121
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 233
Gấu Trúc 2019.08.06 0 233
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 105
Bliss spa 2019.08.05 0 105
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 127
Clover Cafe 2019.08.04 1 127
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 225
Clover Cafe 2019.08.04 1 225
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 216
Clover Cafe 2019.08.04 1 216
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (27)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 1930
Clover Cafe 2019.08.04 1 1930
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (238)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 65126
Clover Cafe 2019.08.04 0 65126
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20496
Clover Cafe 2019.08.02 2 20496
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 147
Clover Cafe 2019.08.02 2 147
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 1052
Clover Cafe 2019.08.02 3 1052
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 252
Clover Cafe 2019.08.01 1 252
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 187
Clover Cafe 2019.08.01 0 187
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 158
Clover Cafe 2019.08.01 1 158
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 255
Clover Cafe 2019.08.01 1 255
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 109
Clover Cafe 2019.08.01 1 109
231
CCTV các thế giới (각국의 CCTV) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 81
Clover Cafe 2019.08.01 1 81
230
양(con cừu)과 늑대(chó sói)이야기 (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 130
Clover Cafe 2019.08.01 1 130
229
Chi phí cơ hội(기회비용) 2019
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 248
Clover Cafe 2019.08.01 1 248
228
Share with Viethantimes.com
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 286
Clover Cafe 2019.08.01 1 286
New