Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23449
Clover Cafe 2019.08.02 3 23449
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 361
Clover Cafe 2019.07.15 0 361
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 997
Mun 2019.02.26 2 997
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2263
Clover Cafe 2019.01.24 2 2263
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2527
Clover Cafe 2019.01.24 1 2527
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2316
Clover Cafe 2019.01.24 2 2316
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
87
NGỪNG HỌC 1 NGÀY,TỤT HẬU CẢ ĐỜI
Gấu trúc | 2019.05.19 | Votes 0 | Views 93
Gấu trúc 2019.05.19 0 93
86
Tuyển nhân viên Tiếng Hàn (thông dịch viên) Q7, HCMC (1)
Clover Cafe | 2019.05.19 | Votes 1 | Views 218
Clover Cafe 2019.05.19 1 218
85
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT? 성년의 날
Yona유나 | 2019.05.19 | Votes 1 | Views 81
Yona유나 2019.05.19 1 81
84
Mẹ tôi 우리 엄마
Yona유나 | 2019.05.19 | Votes 0 | Views 132
Yona유나 2019.05.19 0 132
83
Thư giãn cuối tuần 주말에 휴양
Yona유나 | 2019.05.19 | Votes 0 | Views 123
Yona유나 2019.05.19 0 123
82
5 ĐIỀU BẬN CẦN CẢI THIỆN ĐỂ CHINH PHỤC THÀNH CÔNG
Gấu Trúc | 2019.05.18 | Votes 0 | Views 99
Gấu Trúc 2019.05.18 0 99
81
NHÂN CÁCH LÀ GIẤY THÔNG HÀNH HIỆU LỰC NHẤT
Gấu Trúc | 2019.05.18 | Votes 0 | Views 574
Gấu Trúc 2019.05.18 0 574
80
30살 전에 해야하는 13가지(13 VIỆC BẠN CẦN LÀM TRƯỚC TUỔI 30)
Gấu trúc | 2019.05.18 | Votes 1 | Views 103
Gấu trúc 2019.05.18 1 103
79
Học tiếng hàn qua bài hát "mình cưới nhau đi"
Gấu trúc | 2019.05.17 | Votes 0 | Views 131
Gấu trúc 2019.05.17 0 131
78
LÀM NGƯỜI:THẮNG Ở TẦM NHÌN,THUA Ở TÍNH TOÁN
Gấu trúc | 2019.05.17 | Votes 0 | Views 94
Gấu trúc 2019.05.17 0 94
77
Hãy thay đổi tư duy
Gấu trúc | 2019.05.17 | Votes 0 | Views 122
Gấu trúc 2019.05.17 0 122
76
Hãy nắm bắt lấy cơ hội cho mình
Gấu trúc | 2019.05.17 | Votes 0 | Views 104
Gấu trúc 2019.05.17 0 104
75
Kẻ do dự sẽ thua cuộc
Gấu Trúc | 2019.05.15 | Votes 0 | Views 103
Gấu Trúc 2019.05.15 0 103
74
10 Giây để nói, 10 phút để nghe
Gấu Trúc | 2019.05.15 | Votes 0 | Views 100
Gấu Trúc 2019.05.15 0 100
73
Im lặng
Gấu Trúc | 2019.05.15 | Votes 1 | Views 117
Gấu Trúc 2019.05.15 1 117
72
Đừng gục ngã khi bạn có thể sống tốt hơn 당신은 더 좋게 살 수 있을 때 스러지 지 마
Gấu trúc | 2019.05.15 | Votes 1 | Views 135
Gấu trúc 2019.05.15 1 135
71
Phân biệt '잘못' và '잘 못'
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 338
Yona유나 2019.05.13 0 338
70
Phân biệt “도” và “또”
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 359
Yona유나 2019.05.13 0 359
69
Thành ngữ trong tiếng HÀN성어
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 167
Yona유나 2019.05.13 0 167
68
42 cuốn sách nền tảng sẽ theo bạn cả cuộc đời
Gấu Trúc | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 120
Gấu Trúc 2019.05.13 0 120
New