Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24434
Clover Cafe 2019.08.02 3 24434
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1148
Mun 2019.02.26 2 1148
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 885
Clover Cafe 2019.01.24 0 885
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2674
Clover Cafe 2019.01.24 2 2674
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2897
Clover Cafe 2019.01.24 1 2897
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2598
Clover Cafe 2019.01.24 2 2598
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 759
Clover Cafe 2019.01.23 1 759
128
ĐÔI LỜI NHẮN GỬI TUỔI TRẺ
Gấu Trúc | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 80
Gấu Trúc 2019.05.29 0 80
127
20 lý do không nên lấy chồng 여자는 결혼하고 싶지 않은 이유가 20개 있어요
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 109
Yona유나 2019.05.29 0 109
126
Cùng nhau học tiếng Hàn P16 같이 한국어를 배워요 P16
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 86
Yona유나 2019.05.29 0 86
125
Cùng nhau học tiếng Hàn P15 같이 한국어를 배워요 P15
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 118
Yona유나 2019.05.29 0 118
124
LUYỆN DỊCH TIẾNG HÀN
Gấu Trúc | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 84
Gấu Trúc 2019.05.29 0 84
123
Cùng nhau học tiếng Hàn P14 같이 한국어를 배워요 P14
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 95
Yona유나 2019.05.29 0 95
122
Xem bối, thầy nói rằng. . 운세를 봤더니. . (1)
clover cafe | 2019.05.29 | Votes 1 | Views 196
clover cafe 2019.05.29 1 196
121
BẠN CÓ THẬT SỰ BẬN RỘN NHƯ BẠN NGHĨ
Gấu Trúc | 2019.05.28 | Votes 0 | Views 86
Gấu Trúc 2019.05.28 0 86
120
Phân biệt “(이)나” và “거나”
Yona유나 | 2019.05.28 | Votes 0 | Views 225
Yona유나 2019.05.28 0 225
119
Phương pháp lạ kỳ làm bạn trở nên hạnh phúc 당실은 행복하게 만드는 기묘한 방법
Yona유나 | 2019.05.28 | Votes 0 | Views 67
Yona유나 2019.05.28 0 67
118
50 QUY TẮC TRÊN MÂM CƠM NÊN BIẾT
Yona유나 | 2019.05.26 | Votes 0 | Views 91
Yona유나 2019.05.26 0 91
117
Cùng nhau học tiếng Hàn P12 같이 한국어를 배워요 P12
Yona유나 | 2019.05.26 | Votes 0 | Views 104
Yona유나 2019.05.26 0 104
116
Cùng nhau học tiếng Hàn P11 같이 한국어를 배워요 P11
Yona유나 | 2019.05.25 | Votes 0 | Views 101
Yona유나 2019.05.25 0 101
115
Sự khác nhau giữa 이제 và 지금
Gấu Trúc | 2019.05.25 | Votes 0 | Views 297
Gấu Trúc 2019.05.25 0 297
114
8 CHỮ GIÚP BẠN KHÔNG BAO GIỜ NGHÈO KHÓ
Gấu Trúc | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 80
Gấu Trúc 2019.05.24 0 80
113
5 khác biệt giữa phụ nữ thành công và thất bại trong sự nghiệp
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 73
Yona유나 2019.05.24 0 73
112
Sự khác nhau giữa 안 và 못
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 177
Yona유나 2019.05.24 0 177
111
정답은???? Đáp án là???
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 78
Yona유나 2019.05.24 0 78
110
Cùng nhau học tiếng Hàn P10 같이 한국어를 배워요 P10
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 97
Yona유나 2019.05.24 0 97
109
Cùng nhau học tiếng Hàn P9 같이 한국어를 배워요 P9
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 112
Yona유나 2019.05.24 0 112
New