Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23448
Clover Cafe 2019.08.02 3 23448
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 360
Clover Cafe 2019.07.15 0 360
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 997
Mun 2019.02.26 2 997
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2263
Clover Cafe 2019.01.24 2 2263
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2527
Clover Cafe 2019.01.24 1 2527
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2316
Clover Cafe 2019.01.24 2 2316
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
127
20 lý do không nên lấy chồng 여자는 결혼하고 싶지 않은 이유가 20개 있어요
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 96
Yona유나 2019.05.29 0 96
126
Cùng nhau học tiếng Hàn P16 같이 한국어를 배워요 P16
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 70
Yona유나 2019.05.29 0 70
125
Cùng nhau học tiếng Hàn P15 같이 한국어를 배워요 P15
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 94
Yona유나 2019.05.29 0 94
124
LUYỆN DỊCH TIẾNG HÀN
Gấu Trúc | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 73
Gấu Trúc 2019.05.29 0 73
123
Cùng nhau học tiếng Hàn P14 같이 한국어를 배워요 P14
Yona유나 | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 76
Yona유나 2019.05.29 0 76
122
Xem bối, thầy nói rằng. . 운세를 봤더니. . (1)
clover cafe | 2019.05.29 | Votes 1 | Views 171
clover cafe 2019.05.29 1 171
121
BẠN CÓ THẬT SỰ BẬN RỘN NHƯ BẠN NGHĨ
Gấu Trúc | 2019.05.28 | Votes 0 | Views 78
Gấu Trúc 2019.05.28 0 78
120
Phân biệt “(이)나” và “거나”
Yona유나 | 2019.05.28 | Votes 0 | Views 190
Yona유나 2019.05.28 0 190
119
Phương pháp lạ kỳ làm bạn trở nên hạnh phúc 당실은 행복하게 만드는 기묘한 방법
Yona유나 | 2019.05.28 | Votes 0 | Views 62
Yona유나 2019.05.28 0 62
118
50 QUY TẮC TRÊN MÂM CƠM NÊN BIẾT
Yona유나 | 2019.05.26 | Votes 0 | Views 82
Yona유나 2019.05.26 0 82
117
Cùng nhau học tiếng Hàn P12 같이 한국어를 배워요 P12
Yona유나 | 2019.05.26 | Votes 0 | Views 88
Yona유나 2019.05.26 0 88
116
Cùng nhau học tiếng Hàn P11 같이 한국어를 배워요 P11
Yona유나 | 2019.05.25 | Votes 0 | Views 80
Yona유나 2019.05.25 0 80
115
Sự khác nhau giữa 이제 và 지금
Gấu Trúc | 2019.05.25 | Votes 0 | Views 263
Gấu Trúc 2019.05.25 0 263
114
8 CHỮ GIÚP BẠN KHÔNG BAO GIỜ NGHÈO KHÓ
Gấu Trúc | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 67
Gấu Trúc 2019.05.24 0 67
113
5 khác biệt giữa phụ nữ thành công và thất bại trong sự nghiệp
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 65
Yona유나 2019.05.24 0 65
112
Sự khác nhau giữa 안 và 못
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 141
Yona유나 2019.05.24 0 141
111
정답은???? Đáp án là???
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 71
Yona유나 2019.05.24 0 71
110
Cùng nhau học tiếng Hàn P10 같이 한국어를 배워요 P10
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 79
Yona유나 2019.05.24 0 79
109
Cùng nhau học tiếng Hàn P9 같이 한국어를 배워요 P9
Yona유나 | 2019.05.24 | Votes 0 | Views 94
Yona유나 2019.05.24 0 94
108
식당 nhà hàng
Yona유나 | 2019.05.23 | Votes 1 | Views 69
Yona유나 2019.05.23 1 69
New