Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24461
Clover Cafe 2019.08.02 3 24461
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1151
Mun 2019.02.26 2 1151
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 889
Clover Cafe 2019.01.24 0 889
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2678
Clover Cafe 2019.01.24 2 2678
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2909
Clover Cafe 2019.01.24 1 2909
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2609
Clover Cafe 2019.01.24 2 2609
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 764
Clover Cafe 2019.01.23 1 764
148
KÍ TÚC XÁ 기숙사
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 1 | Views 100
Yona유나 2019.06.07 1 100
147
CHỢ BÀ CHIỂU - HUYỀN THOẠI QUẬN BÌNH THẠNH "BÀ CHIỂU시장"
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 0 | Views 131
Yona유나 2019.06.07 0 131
146
NHỮNG TRẢI NGHIỆM RÚT RA KHI LÀM VIỆC NHÓM
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 0 | Views 85
Yona유나 2019.06.07 0 85
145
Một số cụm định ngữ trong Tiếng Hàn
Gấu Trúc | 2019.06.06 | Votes 0 | Views 175
Gấu Trúc 2019.06.06 0 175
144
Ngày hội tuyển dụng 2019 호치민 취업 박람회(KOTRA)
Yona유나 | 2019.06.06 | Votes 3 | Views 300
Yona유나 2019.06.06 3 300
143
Cùng nhau học tiếng Hàn P17 같이 한국어를 배워요 P17
Yona유나 | 2019.06.06 | Votes 0 | Views 108
Yona유나 2019.06.06 0 108
142
Sếp luôn luôn đúng 보스는 항상 옳다!
Yona유나 | 2019.06.05 | Votes 2 | Views 606
Yona유나 2019.06.05 2 606
141
LÀM SALE A.K.A OSIN QUỐC DÂN
Yona유나 | 2019.06.05 | Votes 1 | Views 82
Yona유나 2019.06.05 1 82
140
𝑺𝒐 𝒔á𝒏𝒉 𝒄ấ𝒖 𝒕𝒓ú𝒄 𝒏𝒈ữ 𝒑𝒉á𝒑 ➡ 아/어/여서 và (으)니까
Yona유나 | 2019.06.05 | Votes 0 | Views 230
Yona유나 2019.06.05 0 230
139
Lối tư duy hiện tại có thể cản trở con đường làm giàu của bạn
Gấu Trúc | 2019.06.03 | Votes 0 | Views 255
Gấu Trúc 2019.06.03 0 255
138
Học Tiếng Hàn Qua Bài Hat"Đừng Yêu Nữa,Em Mệt Rồi" 더 이상 사랑하지 마세요. 저는 지쳤어요
Gấu Trúc | 2019.06.02 | Votes 1 | Views 131
Gấu Trúc 2019.06.02 1 131
137
20 Cấu trúc tiếng hàn thông dụng
Gấu Trúc | 2019.06.02 | Votes 0 | Views 160
Gấu Trúc 2019.06.02 0 160
136
Chụy hiểu hông?? hot hot hot
Yona유나 | 2019.06.01 | Votes 1 | Views 108
Yona유나 2019.06.01 1 108
135
Một số câu giao tiếp tiếng hàn thông dụng
Gấu Trúc | 2019.06.01 | Votes 0 | Views 402
Gấu Trúc 2019.06.01 0 402
134
👑 Các Visa Hàn Quốc thông dụng 👑
Yona유나 | 2019.05.31 | Votes 0 | Views 78
Yona유나 2019.05.31 0 78
133
6 điều trong cuộc sống mà bạn thường bỏ qua
Gấu Trúc | 2019.05.31 | Votes 0 | Views 74
Gấu Trúc 2019.05.31 0 74
132
Bọn làm màu
Yona유나 | 2019.05.30 | Votes 1 | Views 98
Yona유나 2019.05.30 1 98
131
Dân số của Việt Nam hiện nay bao nhiêu người, đứng thứ mấy thế giới? 2019 베트남 인구 통계
clover cafe | 2019.05.30 | Votes 1 | Views 92
clover cafe 2019.05.30 1 92
130
Đi làm, Đi NHẬU
clover cafe | 2019.05.30 | Votes 0 | Views 103
clover cafe 2019.05.30 0 103
129
Thuộc lòng 14 chữ đừng này để cuộc sống dễ thở hơn
Gấu Trúc | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 72
Gấu Trúc 2019.05.29 0 72
New