Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23452
Clover Cafe 2019.08.02 3 23452
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 362
Clover Cafe 2019.07.15 0 362
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 998
Mun 2019.02.26 2 998
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 749
Clover Cafe 2019.01.24 0 749
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2267
Clover Cafe 2019.01.24 2 2267
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2532
Clover Cafe 2019.01.24 1 2532
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2317
Clover Cafe 2019.01.24 2 2317
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
147
CHỢ BÀ CHIỂU - HUYỀN THOẠI QUẬN BÌNH THẠNH "BÀ CHIỂU시장"
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 0 | Views 107
Yona유나 2019.06.07 0 107
146
NHỮNG TRẢI NGHIỆM RÚT RA KHI LÀM VIỆC NHÓM
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 0 | Views 78
Yona유나 2019.06.07 0 78
145
Một số cụm định ngữ trong Tiếng Hàn
Gấu Trúc | 2019.06.06 | Votes 0 | Views 160
Gấu Trúc 2019.06.06 0 160
144
Ngày hội tuyển dụng 2019 호치민 취업 박람회(KOTRA)
Yona유나 | 2019.06.06 | Votes 3 | Views 279
Yona유나 2019.06.06 3 279
143
Cùng nhau học tiếng Hàn P17 같이 한국어를 배워요 P17
Yona유나 | 2019.06.06 | Votes 0 | Views 93
Yona유나 2019.06.06 0 93
142
Sếp luôn luôn đúng 보스는 항상 옳다!
Yona유나 | 2019.06.05 | Votes 2 | Views 555
Yona유나 2019.06.05 2 555
141
LÀM SALE A.K.A OSIN QUỐC DÂN
Yona유나 | 2019.06.05 | Votes 1 | Views 74
Yona유나 2019.06.05 1 74
140
𝑺𝒐 𝒔á𝒏𝒉 𝒄ấ𝒖 𝒕𝒓ú𝒄 𝒏𝒈ữ 𝒑𝒉á𝒑 ➡ 아/어/여서 và (으)니까
Yona유나 | 2019.06.05 | Votes 0 | Views 196
Yona유나 2019.06.05 0 196
139
Lối tư duy hiện tại có thể cản trở con đường làm giàu của bạn
Gấu Trúc | 2019.06.03 | Votes 0 | Views 251
Gấu Trúc 2019.06.03 0 251
138
Học Tiếng Hàn Qua Bài Hat"Đừng Yêu Nữa,Em Mệt Rồi" 더 이상 사랑하지 마세요. 저는 지쳤어요
Gấu Trúc | 2019.06.02 | Votes 1 | Views 123
Gấu Trúc 2019.06.02 1 123
137
20 Cấu trúc tiếng hàn thông dụng
Gấu Trúc | 2019.06.02 | Votes 0 | Views 146
Gấu Trúc 2019.06.02 0 146
136
Chụy hiểu hông?? hot hot hot
Yona유나 | 2019.06.01 | Votes 1 | Views 102
Yona유나 2019.06.01 1 102
135
Một số câu giao tiếp tiếng hàn thông dụng
Gấu Trúc | 2019.06.01 | Votes 0 | Views 357
Gấu Trúc 2019.06.01 0 357
134
👑 Các Visa Hàn Quốc thông dụng 👑
Yona유나 | 2019.05.31 | Votes 0 | Views 71
Yona유나 2019.05.31 0 71
133
6 điều trong cuộc sống mà bạn thường bỏ qua
Gấu Trúc | 2019.05.31 | Votes 0 | Views 63
Gấu Trúc 2019.05.31 0 63
132
Bọn làm màu
Yona유나 | 2019.05.30 | Votes 1 | Views 88
Yona유나 2019.05.30 1 88
131
Dân số của Việt Nam hiện nay bao nhiêu người, đứng thứ mấy thế giới? 2019 베트남 인구 통계
clover cafe | 2019.05.30 | Votes 1 | Views 79
clover cafe 2019.05.30 1 79
130
Đi làm, Đi NHẬU
clover cafe | 2019.05.30 | Votes 0 | Views 89
clover cafe 2019.05.30 0 89
129
Thuộc lòng 14 chữ đừng này để cuộc sống dễ thở hơn
Gấu Trúc | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 61
Gấu Trúc 2019.05.29 0 61
128
ĐÔI LỜI NHẮN GỬI TUỔI TRẺ
Gấu Trúc | 2019.05.29 | Votes 0 | Views 65
Gấu Trúc 2019.05.29 0 65
New