Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23449
Clover Cafe 2019.08.02 3 23449
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 361
Clover Cafe 2019.07.15 0 361
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 998
Mun 2019.02.26 2 998
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2264
Clover Cafe 2019.01.24 2 2264
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2529
Clover Cafe 2019.01.24 1 2529
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2317
Clover Cafe 2019.01.24 2 2317
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
167
Cùng nhau học tiếng hàn nhé!
Gấu Trúc | 2019.06.17 | Votes 0 | Views 107
Gấu Trúc 2019.06.17 0 107
166
Hai chữ "tao giàu " có thể nói lên tất cả
Gấu Trúc | 2019.06.17 | Votes 1 | Views 105
Gấu Trúc 2019.06.17 1 105
165
🤣🤣🤣
Yona유나 | 2019.06.16 | Votes 1 | Views 56
Yona유나 2019.06.16 1 56
164
Giải thích ngữ pháp “N+(으)로”
Yona유나 | 2019.06.16 | Votes 1 | Views 89
Yona유나 2019.06.16 1 89
163
Tiền ơi...vì sao chưa độ ta
Yona유나 | 2019.06.14 | Votes 0 | Views 78
Yona유나 2019.06.14 0 78
162
Phân biệt “감사하다 – 고맙다”
Yona유나 | 2019.06.14 | Votes 0 | Views 248
Yona유나 2019.06.14 0 248
161
Múa mặt nạ 탈춤
Yona유나 | 2019.06.14 | Votes 1 | Views 416
Yona유나 2019.06.14 1 416
160
Các dạng so sánh trong Tiếng Hàn
Yona유나 | 2019.06.14 | Votes 0 | Views 143
Yona유나 2019.06.14 0 143
159
Phân biệt liên từ 그래서 và 그러니까
Yona유나 | 2019.06.14 | Votes 0 | Views 221
Yona유나 2019.06.14 0 221
158
노래로 한국어 배웁니다( Anh ơi ở lại- ChiPu, Đạt G 당신 머무르세요) (1)
Gấu Trúc | 2019.06.12 | Votes 1 | Views 74
Gấu Trúc 2019.06.12 1 74
157
Luyện dịch viêt-hàn
Gấu Trúc | 2019.06.12 | Votes 0 | Views 81
Gấu Trúc 2019.06.12 0 81
156
Muốn đi du lịch cùng với bạn thân 친한 친구한테 여행 가고 싶어 (1)
Yona유나 | 2019.06.12 | Votes 0 | Views 182
Yona유나 2019.06.12 0 182
155
Bí quyết phát âm
Yona유나 | 2019.06.12 | Votes 1 | Views 81
Yona유나 2019.06.12 1 81
154
V/A + (으)ㄹ 줄 알다/모르다
Yona유나 | 2019.06.12 | Votes 0 | Views 59
Yona유나 2019.06.12 0 59
153
Test app
8333 | 2019.06.11 | Votes 1 | Views 51
8333 2019.06.11 1 51
152
15개 재미있는 것을 표현하라 죽갰다 써서( 15 biểu hiện thú vị với 죽겠다) (1)
Gấu Trúc | 2019.06.10 | Votes 0 | Views 107
Gấu Trúc 2019.06.10 0 107
151
Một mình 혼자
Yona유나 | 2019.06.09 | Votes 1 | Views 77
Yona유나 2019.06.09 1 77
150
Chồng khôn và chồng dại
Yona유나 | 2019.06.08 | Votes 1 | Views 944
Yona유나 2019.06.08 1 944
149
5 điều nên kiêng kị vào ngày tết đoan ngọ (mùng 05.05) (1)
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 1 | Views 63
Yona유나 2019.06.07 1 63
148
KÍ TÚC XÁ 기숙사
Yona유나 | 2019.06.07 | Votes 1 | Views 93
Yona유나 2019.06.07 1 93
New