Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24433
Clover Cafe 2019.08.02 3 24433
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1148
Mun 2019.02.26 2 1148
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 885
Clover Cafe 2019.01.24 0 885
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2674
Clover Cafe 2019.01.24 2 2674
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2897
Clover Cafe 2019.01.24 1 2897
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2598
Clover Cafe 2019.01.24 2 2598
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 759
Clover Cafe 2019.01.23 1 759
188
CÓ NHỮNG NGƯỜI LUÔN HẾT TIỀN ĐIỆN THOẠI
Yona유나 | 2019.06.21 | Votes 0 | Views 88
Yona유나 2019.06.21 0 88
187
Thời đại công nghệ 4.0
Yona유나 | 2019.06.21 | Votes 0 | Views 63
Yona유나 2019.06.21 0 63
186
Những đôi mắt đang chết dần
Yona유나 | 2019.06.21 | Votes 0 | Views 92
Yona유나 2019.06.21 0 92
185
Giải thích ngữ pháp”V/A + 았/었/였을 거예요
Yona유나 | 2019.06.21 | Votes 0 | Views 537
Yona유나 2019.06.21 0 537
184
Không thích tao là người xấu😆
Gấu Trúc | 2019.06.20 | Votes 0 | Views 274
Gấu Trúc 2019.06.20 0 274
183
Học quy tắc biến âm trong Tiếng Hàn
Gấu Trúc | 2019.06.20 | Votes 0 | Views 133
Gấu Trúc 2019.06.20 0 133
182
Toán học 수학
Yona유나 | 2019.06.20 | Votes 0 | Views 330
Yona유나 2019.06.20 0 330
181
chi phí cho việc kết hôn đây nè
Yona유나 | 2019.06.20 | Votes 0 | Views 98
Yona유나 2019.06.20 0 98
180
Tôi không quan tâm 😉
clover cafe | 2019.06.20 | Votes 1 | Views 98
clover cafe 2019.06.20 1 98
179
Vươn lên, Thành công, đột phá ~!
clover cafe | 2019.06.19 | Votes 1 | Views 148
clover cafe 2019.06.19 1 148
178
Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Yona유나 | 2019.06.19 | Votes 0 | Views 173
Yona유나 2019.06.19 0 173
177
Hạnh phúc là gì ư? 행복이란 무엇인가?
Yona유나 | 2019.06.19 | Votes 0 | Views 356
Yona유나 2019.06.19 0 356
176
Truyện cổ tích bằng tiếng Hàn
Yona유나 | 2019.06.19 | Votes 0 | Views 272
Yona유나 2019.06.19 0 272
175
Cùng nhau học từ vựng nhé 단어를 같이 배울래
Yona유나 | 2019.06.19 | Votes 1 | Views 217
Yona유나 2019.06.19 1 217
174
TÂM TỊNH THÌ NHƯ THẾ NÀO?
Yona유나 | 2019.06.19 | Votes 0 | Views 79
Yona유나 2019.06.19 0 79
173
노래로 한국어 공부합니다(Ai là người thương em QUÂN A.P 누가 너를 사항하는 사람이니)
Gấu Trúc | 2019.06.19 | Votes 1 | Views 189
Gấu Trúc 2019.06.19 1 189
172
엄지척! 구름 ^ ^b 힘내세요! Cố lên ~! (1)
clover cafe | 2019.06.18 | Votes 1 | Views 237
clover cafe 2019.06.18 1 237
171
so sánh nhất-so sánh hơn-so sánh bằng 제일/가장-보다- 만큼
Yona유나 | 2019.06.18 | Votes 0 | Views 185
Yona유나 2019.06.18 0 185
170
Phân biệt V+ (으)러 và V+ (으)려고
Yona유나 | 2019.06.18 | Votes 0 | Views 168
Yona유나 2019.06.18 0 168
169
Giải thích ngữ pháp "고 싶다"
Yona유나 | 2019.06.18 | Votes 1 | Views 238
Yona유나 2019.06.18 1 238
New