Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23450
Clover Cafe 2019.08.02 3 23450
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 362
Clover Cafe 2019.07.15 0 362
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 998
Mun 2019.02.26 2 998
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2265
Clover Cafe 2019.01.24 2 2265
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2529
Clover Cafe 2019.01.24 1 2529
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2317
Clover Cafe 2019.01.24 2 2317
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
207
단어 Từ vựng
Yona유나 | 2019.06.30 | Votes 0 | Views 84
Yona유나 2019.06.30 0 84
206
Hệ mặt trời 태양계 (1)
Yona유나 | 2019.06.30 | Votes 1 | Views 84
Yona유나 2019.06.30 1 84
205
번역 연슴
Gấu Trúc | 2019.06.30 | Votes 0 | Views 87
Gấu Trúc 2019.06.30 0 87
204
Kỹ năng mềm quyết định 75% sự thành đạt
Gấu Trúc | 2019.06.28 | Votes 0 | Views 74
Gấu Trúc 2019.06.28 0 74
203
Cổ tích một tình yêu
Yona유나 | 2019.06.27 | Votes 0 | Views 88
Yona유나 2019.06.27 0 88
202
Các loại không trong tiếng hàn😭😭😭
Gấu Trúc | 2019.06.26 | Votes 0 | Views 80
Gấu Trúc 2019.06.26 0 80
201
Tôi và bạn tôi
Yona유나 | 2019.06.26 | Votes 0 | Views 71
Yona유나 2019.06.26 0 71
200
Phân Biệt (으)려고 và 기위해서
Gấu Trúc | 2019.06.26 | Votes 1 | Views 266
Gấu Trúc 2019.06.26 1 266
199
5 Loại "SẮC" Trong Đời Người Cần Biết Rõ
Gấu Trúc | 2019.06.26 | Votes 0 | Views 63
Gấu Trúc 2019.06.26 0 63
198
Giải thích ngữ pháp “ V (으)ㄹ까요? “
Yona유나 | 2019.06.25 | Votes 0 | Views 77
Yona유나 2019.06.25 0 77
197
Khi có tiền và sau khi hết tiền😭😭😭
Gấu Trúc | 2019.06.24 | Votes 0 | Views 69
Gấu Trúc 2019.06.24 0 69
196
Khi bạn thấy mệt mỏi, HÃY NHỚ.
Yona유나 | 2019.06.24 | Votes 0 | Views 173
Yona유나 2019.06.24 0 173
195
(>-<)
Yona유나 | 2019.06.24 | Votes 0 | Views 86
Yona유나 2019.06.24 0 86
194
Này thì về quê nuôi cá và trồng rau (>-<)
Yona유나 | 2019.06.23 | Votes 0 | Views 248
Yona유나 2019.06.23 0 248
193
돈이 많이 있는다면 난 일을 할 필요가 없어요 ㅋㅋㅋ
Yona유나 | 2019.06.23 | Votes 1 | Views 136
Yona유나 2019.06.23 1 136
192
Có bao nhiêu con hổ trong bức hình
Yona유나 | 2019.06.23 | Votes 0 | Views 101
Yona유나 2019.06.23 0 101
191
Học tiếng hàn với các thành ngư-quán ngữ trong Tiếng Hàn
Gấu Trúc | 2019.06.22 | Votes 0 | Views 102
Gấu Trúc 2019.06.22 0 102
190
Hãy mua những thứ bạn cần
Yona유나 | 2019.06.22 | Votes 0 | Views 69
Yona유나 2019.06.22 0 69
189
Nghiện tiếng Hàn (^-^)
Yona유나 | 2019.06.22 | Votes 0 | Views 99
Yona유나 2019.06.22 0 99
188
CÓ NHỮNG NGƯỜI LUÔN HẾT TIỀN ĐIỆN THOẠI
Yona유나 | 2019.06.21 | Votes 0 | Views 75
Yona유나 2019.06.21 0 75
New