Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24434
Clover Cafe 2019.08.02 3 24434
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1150
Mun 2019.02.26 2 1150
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 885
Clover Cafe 2019.01.24 0 885
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2674
Clover Cafe 2019.01.24 2 2674
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2899
Clover Cafe 2019.01.24 1 2899
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2599
Clover Cafe 2019.01.24 2 2599
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 760
Clover Cafe 2019.01.23 1 760
228
Share with Viethantimes.com
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 340
Clover Cafe 2019.08.01 1 340
227
Luyện dịch hàn việt
Gấu Trúc | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 69
Gấu Trúc 2019.08.01 1 69
226
New Combo 1/AUG ~ 10/AUG (1)
Clover Lunch | 2019.08.01 | Votes 2 | Views 42
Clover Lunch 2019.08.01 2 42
225
Bliss Spa Danang 다낭 블리스 스파 15% 할인!
Bliss spa | 2019.07.31 | Votes 1 | Views 130
Bliss spa 2019.07.31 1 130
224
Khi bạn mệt mỏi, bạn nên đọc những điều này
Gấu trúc | 2019.07.30 | Votes 0 | Views 382
Gấu trúc 2019.07.30 0 382
223
안녕하세요. 문제내볼께요. (2)
Dung | 2019.07.30 | Votes 0 | Views 55
Dung 2019.07.30 0 55
222
10 câu nói giá trị nhất trong cuộc sống của tolstoy
Gấu trúc | 2019.07.26 | Votes 1 | Views 58
Gấu trúc 2019.07.26 1 58
221
안녕하세요! (1)
ms-k | 2019.07.24 | Votes 1 | Views 73
ms-k 2019.07.24 1 73
220
hihi (1)
동동 | 2019.07.24 | Votes 1 | Views 70
동동 2019.07.24 1 70
219
Luyện dịch hàn việt(번역 연습) (1)
Gấu Trúc | 2019.07.23 | Votes 1 | Views 97
Gấu Trúc 2019.07.23 1 97
218
Hi Clover?
Clovers | 2019.07.20 | Votes 1 | Views 94
Clovers 2019.07.20 1 94
217
Học tiếng hàn qua thành ngữ quán ngữ p2
Gấu Trúc | 2019.07.18 | Votes 1 | Views 117
Gấu Trúc 2019.07.18 1 117
216
클로버 카페 이전합니다 ~ Chuyển quán clover cafe (17/3 Nguyễn thị minh khai, Q1, HCM) (1)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 3 | Views 471
Clover Cafe 2019.07.15 3 471
215
Có biết đàn ông hơn nhau ở điểm gì không?????
Gấu Trúc | 2019.07.14 | Votes 0 | Views 121
Gấu Trúc 2019.07.14 0 121
214
베트남어 무료 과정 정보 공유 (1)
gons | 2019.07.12 | Votes 1 | Views 1841
gons 2019.07.12 1 1841
213
하루를 즐겁게 하는 10가지 방법
Gấu Trúc | 2019.07.11 | Votes 1 | Views 111
Gấu Trúc 2019.07.11 1 111
212
번역 연슴3 (1)
Gấu Trúc | 2019.07.08 | Votes 0 | Views 121
Gấu Trúc 2019.07.08 0 121
211
베트남어자격증 (1)
gons | 2019.07.08 | Votes 1 | Views 145
gons 2019.07.08 1 145
210
우리 무슨 있어요?😊😊
Gấu Trúc | 2019.07.05 | Votes 0 | Views 108
Gấu Trúc 2019.07.05 0 108
209
😁😁😁đôi khi cho nó sự bất ngờ
Gấu Trúc | 2019.07.04 | Votes 0 | Views 79
Gấu Trúc 2019.07.04 0 79
New