Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23448
Clover Cafe 2019.08.02 3 23448
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 360
Clover Cafe 2019.07.15 0 360
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 997
Mun 2019.02.26 2 997
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2263
Clover Cafe 2019.01.24 2 2263
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2527
Clover Cafe 2019.01.24 1 2527
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2316
Clover Cafe 2019.01.24 2 2316
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
227
Luyện dịch hàn việt
Gấu Trúc | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 61
Gấu Trúc 2019.08.01 1 61
226
New Combo 1/AUG ~ 10/AUG (1)
Clover Lunch | 2019.08.01 | Votes 2 | Views 37
Clover Lunch 2019.08.01 2 37
225
Bliss Spa Danang 다낭 블리스 스파 15% 할인!
Bliss spa | 2019.07.31 | Votes 1 | Views 115
Bliss spa 2019.07.31 1 115
224
Khi bạn mệt mỏi, bạn nên đọc những điều này
Gấu trúc | 2019.07.30 | Votes 0 | Views 369
Gấu trúc 2019.07.30 0 369
223
안녕하세요. 문제내볼께요. (2)
Dung | 2019.07.30 | Votes 0 | Views 47
Dung 2019.07.30 0 47
222
10 câu nói giá trị nhất trong cuộc sống của tolstoy
Gấu trúc | 2019.07.26 | Votes 1 | Views 43
Gấu trúc 2019.07.26 1 43
221
안녕하세요! (1)
ms-k | 2019.07.24 | Votes 1 | Views 53
ms-k 2019.07.24 1 53
220
hihi (1)
동동 | 2019.07.24 | Votes 1 | Views 47
동동 2019.07.24 1 47
219
Luyện dịch hàn việt(번역 연습) (1)
Gấu Trúc | 2019.07.23 | Votes 1 | Views 67
Gấu Trúc 2019.07.23 1 67
218
Hi Clover?
Clovers | 2019.07.20 | Votes 1 | Views 64
Clovers 2019.07.20 1 64
217
Học tiếng hàn qua thành ngữ quán ngữ p2
Gấu Trúc | 2019.07.18 | Votes 1 | Views 91
Gấu Trúc 2019.07.18 1 91
216
클로버 카페 이전합니다 ~ Chuyển quán clover cafe (17/3 Nguyễn thị minh khai, Q1, HCM) (1)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 3 | Views 400
Clover Cafe 2019.07.15 3 400
215
Có biết đàn ông hơn nhau ở điểm gì không?????
Gấu Trúc | 2019.07.14 | Votes 0 | Views 88
Gấu Trúc 2019.07.14 0 88
214
베트남어 무료 과정 정보 공유 (1)
gons | 2019.07.12 | Votes 1 | Views 1815
gons 2019.07.12 1 1815
213
하루를 즐겁게 하는 10가지 방법
Gấu Trúc | 2019.07.11 | Votes 1 | Views 87
Gấu Trúc 2019.07.11 1 87
212
번역 연슴3 (1)
Gấu Trúc | 2019.07.08 | Votes 0 | Views 93
Gấu Trúc 2019.07.08 0 93
211
베트남어자격증 (1)
gons | 2019.07.08 | Votes 1 | Views 117
gons 2019.07.08 1 117
210
우리 무슨 있어요?😊😊
Gấu Trúc | 2019.07.05 | Votes 0 | Views 89
Gấu Trúc 2019.07.05 0 89
209
😁😁😁đôi khi cho nó sự bất ngờ
Gấu Trúc | 2019.07.04 | Votes 0 | Views 66
Gấu Trúc 2019.07.04 0 66
208
번역 연슴2
Gấu Trúc | 2019.06.30 | Votes 0 | Views 76
Gấu Trúc 2019.06.30 0 76
New