Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23449
Clover Cafe 2019.08.02 3 23449
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 361
Clover Cafe 2019.07.15 0 361
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 997
Mun 2019.02.26 2 997
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2263
Clover Cafe 2019.01.24 2 2263
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2527
Clover Cafe 2019.01.24 1 2527
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2316
Clover Cafe 2019.01.24 2 2316
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
7
개인정보처리방침 페이지 (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 326
Clover Cafe 2019.01.24 2 326
6
Kim Chi Hàn Quốc (thương hiệu Clover ^ ^) 클로버 김치
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 1305
Clover Cafe 2019.01.24 1 1305
5
Sim Viettel (hưởng dân sử dụng dành cho NNN) / Viettel 사용법 (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 1075
Clover Cafe 2019.01.24 1 1075
4
Hưởng dân sử dụng MOBI dành cho NNN / 모비폰 사용법 (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 1165
Clover Cafe 2019.01.24 1 1165
3
Cẩn thận tiền giả 200k / 20만동짜리 가짜돈 주의
Duy Vui | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 493
Duy Vui 2019.01.24 1 493
2
d^ ^b Saigon Open Community ~! 한베 오픈 커뮤니티~! (6)
Clover Cafe | 2019.01.21 | Votes 3 | Views 498
Clover Cafe 2019.01.21 3 498
1
d^ ^b Chia sẻ cộng đồng Việt - Hàn
Clover Cafe | 2019.01.21 | Votes 3 | Views 354
Clover Cafe 2019.01.21 3 354
New