Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24433
Clover Cafe 2019.08.02 3 24433
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1148
Mun 2019.02.26 2 1148
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 885
Clover Cafe 2019.01.24 0 885
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2674
Clover Cafe 2019.01.24 2 2674
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2897
Clover Cafe 2019.01.24 1 2897
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2598
Clover Cafe 2019.01.24 2 2598
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 759
Clover Cafe 2019.01.23 1 759
68
42 cuốn sách nền tảng sẽ theo bạn cả cuộc đời
Gấu Trúc | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 130
Gấu Trúc 2019.05.13 0 130
67
Từ Vựng Tiếng Hàn Chủ Đề Tình Yêu 사랑
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 168
Yona유나 2019.05.13 0 168
66
48 cuốn sách được xem là kho báu của nhân loại
Gấu Trúc | 2019.05.13 | Votes 1 | Views 215
Gấu Trúc 2019.05.13 1 215
65
Hát cùng idol quốc dân song love scenario
Gấu trúc | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 144
Gấu trúc 2019.05.13 0 144
64
Học tiếng hàn qua một số câu
Gấu Trúc | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 133
Gấu Trúc 2019.05.13 0 133
63
Cùng nhau tìm hiểu 방금, 금방 và 아까 nhé
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 1 | Views 552
Yona유나 2019.05.13 1 552
62
Người văn minh KHÔNG chia tay bằng tin nhắn 요즘 조금 핫한 베트남 바나나맨 Toon
Clover Cafe | 2019.05.13 | Votes 1 | Views 357
Clover Cafe 2019.05.13 1 357
61
Chính Tranh thương mại Mỹ - Trung, VN có lời không? 미-중 무역분쟁에서 베트남은? (1)
Clover Cafe | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 144
Clover Cafe 2019.05.13 0 144
60
Learn Korean through songs( học tiếng hàn qua bài hát 노래로 한국어 배웁니다)
Gấu trúc | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 134
Gấu trúc 2019.05.12 0 134
59
NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHI TÌM ĐỊA CHỈ Ở SÀI GÒN
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 183
Yona유나 2019.05.12 0 183
58
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI "NỬA TRI THỨC, NỬA CHỢ"
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 234
Yona유나 2019.05.12 0 234
57
Cùng nhau học tiếng Hàn P4 같이 한국어를 배워요 P4
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 163
Yona유나 2019.05.12 0 163
56
Đã uống rượu bia thì không nên lái xe 음주운전 금지 (1)
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 1 | Views 122
Yona유나 2019.05.12 1 122
55
11 Điều không được phép quên nếu muốn trở thành người thành công
Gấu Trúc | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 112
Gấu Trúc 2019.05.12 0 112
54
Không trải qua mưa gió không tồn tại một kiếp người
Gấu Trúc | 2019.05.12 | Votes 1 | Views 116
Gấu Trúc 2019.05.12 1 116
53
성공의 댓가
Gấu trúc | 2019.05.11 | Votes 1 | Views 248
Gấu trúc 2019.05.11 1 248
52
MỘT SỒ TỪ VỰNG TIẾNG HÀN
GẤU TRÚC | 2019.05.11 | Votes 1 | Views 125
GẤU TRÚC 2019.05.11 1 125
51
Một chút Sài Gòn 사이공
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 1 | Views 155
Yona유나 2019.05.11 1 155
50
Cùng nhau học tiếng Hàn P3 같이 한국어를 배워요 P3 - 몸(Body)
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 3 | Views 913
Yona유나 2019.05.11 3 913
49
Cùng nhau học tiếng Hàn P2 같이 한국어를 배워요 P2
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 2 | Views 227
Yona유나 2019.05.11 2 227
New