Saigon Open Community

Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23449
Clover Cafe 2019.08.02 3 23449
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 361
Clover Cafe 2019.07.15 0 361
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 997
Mun 2019.02.26 2 997
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2263
Clover Cafe 2019.01.24 2 2263
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2527
Clover Cafe 2019.01.24 1 2527
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2316
Clover Cafe 2019.01.24 2 2316
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
67
Từ Vựng Tiếng Hàn Chủ Đề Tình Yêu 사랑
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 153
Yona유나 2019.05.13 0 153
66
48 cuốn sách được xem là kho báu của nhân loại
Gấu Trúc | 2019.05.13 | Votes 1 | Views 179
Gấu Trúc 2019.05.13 1 179
65
Hát cùng idol quốc dân song love scenario
Gấu trúc | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 129
Gấu trúc 2019.05.13 0 129
64
Học tiếng hàn qua một số câu
Gấu Trúc | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 121
Gấu Trúc 2019.05.13 0 121
63
Cùng nhau tìm hiểu 방금, 금방 và 아까 nhé
Yona유나 | 2019.05.13 | Votes 1 | Views 492
Yona유나 2019.05.13 1 492
62
Người văn minh KHÔNG chia tay bằng tin nhắn 요즘 조금 핫한 베트남 바나나맨 Toon
Clover Cafe | 2019.05.13 | Votes 1 | Views 313
Clover Cafe 2019.05.13 1 313
61
Chính Tranh thương mại Mỹ - Trung, VN có lời không? 미-중 무역분쟁에서 베트남은? (1)
Clover Cafe | 2019.05.13 | Votes 0 | Views 135
Clover Cafe 2019.05.13 0 135
60
Learn Korean through songs( học tiếng hàn qua bài hát 노래로 한국어 배웁니다)
Gấu trúc | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 122
Gấu trúc 2019.05.12 0 122
59
NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHI TÌM ĐỊA CHỈ Ở SÀI GÒN
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 164
Yona유나 2019.05.12 0 164
58
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI "NỬA TRI THỨC, NỬA CHỢ"
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 200
Yona유나 2019.05.12 0 200
57
Cùng nhau học tiếng Hàn P4 같이 한국어를 배워요 P4
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 148
Yona유나 2019.05.12 0 148
56
Đã uống rượu bia thì không nên lái xe 음주운전 금지 (1)
Yona유나 | 2019.05.12 | Votes 1 | Views 110
Yona유나 2019.05.12 1 110
55
11 Điều không được phép quên nếu muốn trở thành người thành công
Gấu Trúc | 2019.05.12 | Votes 0 | Views 103
Gấu Trúc 2019.05.12 0 103
54
Không trải qua mưa gió không tồn tại một kiếp người
Gấu Trúc | 2019.05.12 | Votes 1 | Views 107
Gấu Trúc 2019.05.12 1 107
53
성공의 댓가
Gấu trúc | 2019.05.11 | Votes 1 | Views 226
Gấu trúc 2019.05.11 1 226
52
MỘT SỒ TỪ VỰNG TIẾNG HÀN
GẤU TRÚC | 2019.05.11 | Votes 1 | Views 109
GẤU TRÚC 2019.05.11 1 109
51
Một chút Sài Gòn 사이공
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 1 | Views 139
Yona유나 2019.05.11 1 139
50
Cùng nhau học tiếng Hàn P3 같이 한국어를 배워요 P3 - 몸(Body)
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 2 | Views 717
Yona유나 2019.05.11 2 717
49
Cùng nhau học tiếng Hàn P2 같이 한국어를 배워요 P2
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 2 | Views 207
Yona유나 2019.05.11 2 207
48
Caption ^_^
Yona유나 | 2019.05.11 | Votes 0 | Views 128
Yona유나 2019.05.11 0 128
New