Saigon Open Community

베한타임즈 유학생 인턴기자 모집

Author
베한타임즈
Date
2019-12-03 18:49
Views
35
베트남 유일의 한국어 신문 베한타임즈가 인턴기자를 모집합니다. 단순 아르바이트가 아닌, 신문사 경력을 원하는 지원자를 환영합니다. 베한타임즈는 베트남 국영통신사 산하의 한국어신문으로 베트남항공사 기내지로 들어가는 주간지입니다.

업명: 베한타임즈 (호치민 7군 푸미흥)
담당업무 : 베트남어 및 영어 기사 번역, 기사 작성(교육가능), 홈페이지 및 페이스북 관리
고용형태 : 인턴(근무기간 3개월~6개월)
모집인원 : 1 명
조건 : 주 2회 출근 / 회사 내규에 따른 번역비, 교통비 및 식대 지급
자격요건 : 베트남 호치민시 거주 유학생
베트남어 혹은 영어 번역 가능자
기본적 원고 작성 및 자료 수집 업무 가능자
성별, 나이 무관

기타 : 인턴기자 경력증명서 발급 가능
viethantimes@gmail.com 으로 간단한 이력서 보내주세요.
Total 0

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24434
Clover Cafe 2019.08.02 3 24434
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1148
Mun 2019.02.26 2 1148
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 885
Clover Cafe 2019.01.24 0 885
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2674
Clover Cafe 2019.01.24 2 2674
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2898
Clover Cafe 2019.01.24 1 2898
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2599
Clover Cafe 2019.01.24 2 2599
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 760
Clover Cafe 2019.01.23 1 760
248
베한타임즈 유학생 인턴기자 모집
베한타임즈 | 2019.12.03 | Votes 0 | Views 35
베한타임즈 2019.12.03 0 35
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 159
clover cafe 2019.08.14 1 159
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 290
Gấu Trúc 2019.08.06 0 290
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 142
Bliss spa 2019.08.05 0 142
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 159
Clover Cafe 2019.08.04 1 159
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 284
Clover Cafe 2019.08.04 1 284
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 255
Clover Cafe 2019.08.04 1 255
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (28)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 2070
Clover Cafe 2019.08.04 1 2070
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (243)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 75582
Clover Cafe 2019.08.04 0 75582
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20538
Clover Cafe 2019.08.02 2 20538
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 188
Clover Cafe 2019.08.02 2 188
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 1620
Clover Cafe 2019.08.02 3 1620
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 308
Clover Cafe 2019.08.01 1 308
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt) (8)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 253
Clover Cafe 2019.08.01 0 253
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 190
Clover Cafe 2019.08.01 1 190
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 312
Clover Cafe 2019.08.01 1 312
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 150
Clover Cafe 2019.08.01 1 150
231
CCTV các thế giới (각국의 CCTV) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 118
Clover Cafe 2019.08.01 1 118
230
양(con cừu)과 늑대(chó sói)이야기 (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 205
Clover Cafe 2019.08.01 1 205
229
Chi phí cơ hội(기회비용) 2019
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 295
Clover Cafe 2019.08.01 1 295
New