Saigon Open Community

(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)

Author
Clover Cafe
Date
2019-08-04 18:10
Views
255
페트로리맥스의 유가 안정화 자금 4,700억 동에 달해
Petrolimex công bố quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư 470 tỷ đồng

베트남 국영기업인 휘발유 석유공사 페트로 리멕스(Petrolimex) 대표는 8월 1일 15시 이전 시점 기준으로 석유공사의 유가 안정화 자금(BOG)은 총 4,700억 동에 달한다고 보고했다.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, tính đến trước 15 giờ ngày 1/8, số dư quỹ bình ổn tại Petrolimex là 470 tỷ đồng.

보고 시점으로부터 2주 전과 비교했을때 석유공사의 유가 안정화 자금은 1,530억 동 증가하였다.

Như vậy so với cách đây hai tuần, quỹ BOG tại doanh nghiệp này tăng 153 tỷ đồng.

이로써 베트남 석유공사는 최근 3번 연속 유가 안정화 자금을 증가를 단행했다. 이전 장기간동안 석유공사의 유가 안정화 자금은 지속적으로 마이너스를 기록한 것과 대조된다.

Đây cũng là lần tăng thứ 3 liên tiếp của quỹ này tại Petrolimex. Trước đó, trong một thời gian dài, quỹ BOG của doanh nghiệp này liên tục âm.

지난 6월 17일 석유공사가 발표한 유가 안정화 자금은 마이너스 2,460억 동이었다. 한편, 그 이전 시점인 6월 1일 공시된 자료에 의하면 당시 안정화 자금은 마이너스 3,160억 동 수준이었다.

Đơn cử, ngày 17/6, quỹ của Petrolimex âm 246 tỷ đồng. Trong khi đó, số liệu công bố vào ngày 1/6, mức âm quỹ là 316 tỷ đồng.

휘발유 가격과 관련하여 각 연관 부처장급 결정에 따라 8월 1일 15시 부터 휘발유 E5 RON92의 가격은 리터당 377동 하락했으며 RON95-III는 리터당 316동 하락했다. 한편, 0.05S 디젤유는 리터당 26동, 등유는 리터당 7동 상승했으며 3.5S 연료용 중유는 kg당 53동 감소했다.

Liên quan đến giá xăng dầu, theo quyết định của liên bộ, từ 15 giờ ngày 1/8, xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S tăng 26 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7 đồng/lít và dầu mazút 3.5S giảm 53 đồng/kg.

E5 RON92 휘발유에 대한 유가 안정화 자금(BOG) 규모는 여전히 리터당 100동 수준으로 유지되며 RON95 및 기타 유류에 대한 유가 안정화 기금 규모는 리터당 500동 수준으로 유지된다.

Mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với xăng E5 RON92 vẫn giữ ở mức 100 đồng/lít, trong khi mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng RON95 và các loại dầu là 500 đồng/lít.

관계부처장은 석유관련 제품에 대해서는 유가 안정화 기금을 사용하지 않기로 결정했다.

Liên bộ cũng quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

신규 유가 안정화 자금을 설정한 후 E5 RON92 휘발유 가격의 상한가는 리터당 19,902동, RON95-III 휘발유는 리터당 20,919동이다. 동시에 0.05S 디젤유의 상한가는 리터당 17,023동, 등유는 리터당 15,966동, 3.5S 중유는 kg당 15,927에 달한다.

Sau khi trích lập BOG, xăng E5 RON92 có mức trần mới là 19.902 đồng/lít và xăng RON95-III là 20.919 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S có giá trần là 17.023 đồng/lít, dầu hỏa là 15.966 đồng/lít và dầu mazút 3.5S là 15.927 đồng/kg.
Total 0

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24432
Clover Cafe 2019.08.02 3 24432
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1148
Mun 2019.02.26 2 1148
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 885
Clover Cafe 2019.01.24 0 885
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2673
Clover Cafe 2019.01.24 2 2673
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2897
Clover Cafe 2019.01.24 1 2897
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2598
Clover Cafe 2019.01.24 2 2598
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 759
Clover Cafe 2019.01.23 1 759
248
베한타임즈 유학생 인턴기자 모집
베한타임즈 | 2019.12.03 | Votes 0 | Views 34
베한타임즈 2019.12.03 0 34
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 158
clover cafe 2019.08.14 1 158
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 289
Gấu Trúc 2019.08.06 0 289
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 140
Bliss spa 2019.08.05 0 140
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 158
Clover Cafe 2019.08.04 1 158
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 282
Clover Cafe 2019.08.04 1 282
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 255
Clover Cafe 2019.08.04 1 255
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (28)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 2069
Clover Cafe 2019.08.04 1 2069
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (243)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 75557
Clover Cafe 2019.08.04 0 75557
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20536
Clover Cafe 2019.08.02 2 20536
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 187
Clover Cafe 2019.08.02 2 187
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 1617
Clover Cafe 2019.08.02 3 1617
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 308
Clover Cafe 2019.08.01 1 308
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt) (8)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 252
Clover Cafe 2019.08.01 0 252
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 190
Clover Cafe 2019.08.01 1 190
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 311
Clover Cafe 2019.08.01 1 311
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 150
Clover Cafe 2019.08.01 1 150
231
CCTV các thế giới (각국의 CCTV) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 117
Clover Cafe 2019.08.01 1 117
230
양(con cừu)과 늑대(chó sói)이야기 (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 205
Clover Cafe 2019.08.01 1 205
229
Chi phí cơ hội(기회비용) 2019
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 294
Clover Cafe 2019.08.01 1 294
New