Saigon Open Community

2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi)

Author
Clover Cafe
Date
2019-08-01 19:49
Views
252
Total 1

  • 2019-08-01 19:50

    1 Shark : 일단 일을 시작했으면 실패도 생각해야 한다.
    2 Shark : 일단 일을 시작했으면 실패는 생각하지 말아야 한다.
    고래(빈그룹 회장) : 일단 일을 시작했으면 다른사람 말 듣지 마셈. ㅡㅡ;;


Total 256
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 23450
Clover Cafe 2019.08.02 3 23450
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 362
Clover Cafe 2019.07.15 0 362
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 998
Mun 2019.02.26 2 998
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 748
Clover Cafe 2019.01.24 0 748
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2265
Clover Cafe 2019.01.24 2 2265
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2531
Clover Cafe 2019.01.24 1 2531
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2317
Clover Cafe 2019.01.24 2 2317
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 643
Clover Cafe 2019.01.23 1 643
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 121
clover cafe 2019.08.14 1 121
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 232
Gấu Trúc 2019.08.06 0 232
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 105
Bliss spa 2019.08.05 0 105
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 127
Clover Cafe 2019.08.04 1 127
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 225
Clover Cafe 2019.08.04 1 225
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 216
Clover Cafe 2019.08.04 1 216
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (27)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 1930
Clover Cafe 2019.08.04 1 1930
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (238)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 65124
Clover Cafe 2019.08.04 0 65124
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20496
Clover Cafe 2019.08.02 2 20496
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 147
Clover Cafe 2019.08.02 2 147
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 1052
Clover Cafe 2019.08.02 3 1052
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 252
Clover Cafe 2019.08.01 1 252
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 187
Clover Cafe 2019.08.01 0 187
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 158
Clover Cafe 2019.08.01 1 158
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 255
Clover Cafe 2019.08.01 1 255
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 109
Clover Cafe 2019.08.01 1 109
231
CCTV các thế giới (각국의 CCTV) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 81
Clover Cafe 2019.08.01 1 81
230
양(con cừu)과 늑대(chó sói)이야기 (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 130
Clover Cafe 2019.08.01 1 130
229
Chi phí cơ hội(기회비용) 2019
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 248
Clover Cafe 2019.08.01 1 248
228
Share with Viethantimes.com
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 286
Clover Cafe 2019.08.01 1 286
New