Saigon Open Community

Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류)

Author
Clover Cafe
Date
2019-08-01 19:14
Views
333
Total 1

  • 2019-08-01 19:16

    선생님 - 학생 - 학생의 아버지 - 아버지의 비서 - 비서의 남자친구 - 선생님 - 학생...~.~


Total 260
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 28785
Clover Cafe 2019.08.02 3 28785
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (11)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 876
Clover Cafe 2019.07.15 0 876
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1407
Mun 2019.02.26 2 1407
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 1227
Clover Cafe 2019.01.24 0 1227
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 3423
Clover Cafe 2019.01.24 2 3423
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 3748
Clover Cafe 2019.01.24 1 3748
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 3434
Clover Cafe 2019.01.24 2 3434
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 1038
Clover Cafe 2019.01.23 1 1038
251
Secret Ddd
234 | 2019.12.13 | Votes 0 | Views 2
234 2019.12.13 0 2
250
Secret 333
111 | 2019.12.12 | Votes 0 | Views 3
111 2019.12.12 0 3
249
Secret aasdf
asdf | 2019.12.10 | Votes 0 | Views 2
asdf 2019.12.10 0 2
248
베한타임즈 유학생 인턴기자 모집
베한타임즈 | 2019.12.03 | Votes 0 | Views 209
베한타임즈 2019.12.03 0 209
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 267
clover cafe 2019.08.14 1 267
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 534
Gấu Trúc 2019.08.06 0 534
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 248
Bliss spa 2019.08.05 0 248
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 270
Clover Cafe 2019.08.04 1 270
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 447
Clover Cafe 2019.08.04 1 447
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 387
Clover Cafe 2019.08.04 1 387
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (276)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 23517
Clover Cafe 2019.08.04 1 23517
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (243)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 88631
Clover Cafe 2019.08.04 0 88631
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20637
Clover Cafe 2019.08.02 2 20637
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 286
Clover Cafe 2019.08.02 2 286
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 2041
Clover Cafe 2019.08.02 3 2041
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 478
Clover Cafe 2019.08.01 1 478
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt) (27)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 11889
Clover Cafe 2019.08.01 0 11889
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 333
Clover Cafe 2019.08.01 1 333
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 501
Clover Cafe 2019.08.01 1 501
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 291
Clover Cafe 2019.08.01 1 291
New