Saigon Open Community

베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C)

Author
Clover Cafe
Date
2019-01-24 18:33
Views
3422
베트남어 자격증 시험 접수처
호치민 7군 똔득탕 대학교 (*시험 일정은 대략 2달에 한 번 있어요)
주소 : 19 Nguyen Huu Tho, W. Tan Phong, Dist. 7, HCMC
접수처 : 행정실 E0010 (E동 1층)
문의 : 028)3776-1038 / 093-744-2555

호치민 1군 인문사회 대학교 시험 일정
주소 : 10 Dinh Tien Hoang, W. Ben Nghe, Dist. 1, HCMC
접수처 : 행정실(인사대 우측 입구로 들어가서 오토바이 주차장 안쪽에 보이는 야외 소도서관 뒷편에 있다.)
문의 : 028)3822-5009

하노이 인문사회 대학교 시험
시험일정 : 한달에 1~2회정도 시험이 치뤄지며 시험 신청은 매달 15일 ~ 20일 사이에 받고 있다.
주소 : Room 103, Plot D3, 136 Xuan Thuy, Dist. Cau Giay, Ha Noi
문의 : 024)3754-9039 / Web : vns.hnue.edu.vn

준비물
신청서 (각 학교 행정실에 배치)
여권 사본 1부
증명사진 3매 (3x4)
응시료 : 1,000,000 VND / 1회 (*하노이의 경우 70 USD)
*최근 6개월 이내 시험을 신청지 소재의 어학센터에서 80시간 이상 수강하면 시험신청비를 할인받을 수 있다

자격시험 응시하기!

베트남어 능력시험은 A1등급(초급)부터 C2(고급)까지 총 6단계로 나뉘어 자격 증명서가 배부된다. 시험은 VSL(Vietnamese as Second Language)교재를 출제되며 초급인 VSL1권부터 고급인 VSL5권까지 있다. A등급 자격증은 VSL1권~2권, B등급은 3권~4권, C등급은 4권~5권이상의 수준으로 출제가 된다.
Nghe(듣기), Nói(말하기), Đọc(독해), Viết(작문) 4가지 분야로 시험이 치뤄지는데 작문과 말하기를 제외한 듣기와 독해는 컴퓨터로 시험이 치뤄진다. 보통 아침 8시에 시작하여 작문, 말하기를 먼저하고 컴퓨터실로 이동하여 듣기, 독해시험을 진행하는데, 전체 시험시간이 대략 3시간~4시간 가량 진행된다. *호치민 인사대에서는 시험일 10일 전에 대비반을 운영하고 있다. 대비반은 목표 클래스에 맞춰서 진행되며 참가인원이 부족할 경우 열리지 않을 수도 있으니 참고하시길.

*출처 : 즐겨찾기*
Total 10

 • 2019-01-26 03:46

  관심있어요😁


  • 2019-01-26 12:23

   Vsl 1~3 권초 까지 보시면 B1까지 노려보실 수 있을듯 합니다.. 다른건 독학이 가능한데 쓰기와 말하기는 현지인이 첨삭안해주면 정말 어렵더라구요.. 화이팅 입니다 ~!


 • 2019-01-24 19:09

  Chứng chỉ 2014 như thế này nè ~~~

  20190124_170920.png


 • 2019-05-09 23:35

  증명사진 다섯장 챙겨가야해요~!


  • 2019-05-10 02:14

   Cảm ơn bạn ^^


 • 2019-01-24 18:35

  2016년까지 A, B, C등급 문제가 따로 출제되었던 것으로 기억하는데 이제는 바뀌어서 같은 문제로 시험을 보고 점수별로 자격증이 나옵니다~~ ^ ^b


 • 2019-06-03 19:33

  안녕하세요~ 혹시 똔득탕대학교랑 호치민 인사대랑 모두 시험문제는 동일한가요?


  • 2019-06-22 21:23

   이런 .. 답글이 늦었네요 시험 유형은 똑같으나 문제는 다 다른걸로 알고있어요~~ ^ ^


 • 2019-07-08 11:07

  안녕하세요~
  이 시험 부산 외대에서도 하는 TOPiV 시험 맞나요?


 • 2019-07-13 19:13

  인사대 시험 유형이 부산외대와 동일한 것으로 알고 있습니다 ~


Total 260
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 28781
Clover Cafe 2019.08.02 3 28781
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (11)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 876
Clover Cafe 2019.07.15 0 876
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1407
Mun 2019.02.26 2 1407
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 1227
Clover Cafe 2019.01.24 0 1227
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 3422
Clover Cafe 2019.01.24 2 3422
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 3746
Clover Cafe 2019.01.24 1 3746
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 3434
Clover Cafe 2019.01.24 2 3434
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 1038
Clover Cafe 2019.01.23 1 1038
251
Secret Ddd
234 | 2019.12.13 | Votes 0 | Views 2
234 2019.12.13 0 2
250
Secret 333
111 | 2019.12.12 | Votes 0 | Views 3
111 2019.12.12 0 3
249
Secret aasdf
asdf | 2019.12.10 | Votes 0 | Views 2
asdf 2019.12.10 0 2
248
베한타임즈 유학생 인턴기자 모집
베한타임즈 | 2019.12.03 | Votes 0 | Views 209
베한타임즈 2019.12.03 0 209
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 266
clover cafe 2019.08.14 1 266
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 534
Gấu Trúc 2019.08.06 0 534
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 248
Bliss spa 2019.08.05 0 248
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 269
Clover Cafe 2019.08.04 1 269
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 447
Clover Cafe 2019.08.04 1 447
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 387
Clover Cafe 2019.08.04 1 387
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (276)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 23461
Clover Cafe 2019.08.04 1 23461
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (243)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 88628
Clover Cafe 2019.08.04 0 88628
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20637
Clover Cafe 2019.08.02 2 20637
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 286
Clover Cafe 2019.08.02 2 286
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 2040
Clover Cafe 2019.08.02 3 2040
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 477
Clover Cafe 2019.08.01 1 477
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt) (27)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 11854
Clover Cafe 2019.08.01 0 11854
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 332
Clover Cafe 2019.08.01 1 332
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 501
Clover Cafe 2019.08.01 1 501
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 291
Clover Cafe 2019.08.01 1 291
New