Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (262)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 24464
Clover Cafe 2019.08.02 3 24464
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn) (3)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 447
Clover Cafe 2019.07.15 0 447
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 1151
Mun 2019.02.26 2 1151
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 889
Clover Cafe 2019.01.24 0 889
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2679
Clover Cafe 2019.01.24 2 2679
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (16)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2909
Clover Cafe 2019.01.24 1 2909
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (1)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 2611
Clover Cafe 2019.01.24 2 2611
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 764
Clover Cafe 2019.01.23 1 764
248
베한타임즈 유학생 인턴기자 모집
베한타임즈 | 2019.12.03 | Votes 0 | Views 36
베한타임즈 2019.12.03 0 36
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM) (1)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 159
clover cafe 2019.08.14 1 159
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 293
Gấu Trúc 2019.08.06 0 293
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 143
Bliss spa 2019.08.05 0 143
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 160
Clover Cafe 2019.08.04 1 160
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 284
Clover Cafe 2019.08.04 1 284
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 255
Clover Cafe 2019.08.04 1 255
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (28)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 2074
Clover Cafe 2019.08.04 1 2074
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (243)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 75855
Clover Cafe 2019.08.04 0 75855
239
까만 선 잘라요
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20539
Clover Cafe 2019.08.02 2 20539
238
기분이 몸에 미치는 영향
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 188
Clover Cafe 2019.08.02 2 188
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 1643
Clover Cafe 2019.08.02 3 1643
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 310
Clover Cafe 2019.08.01 1 310
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt) (8)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 254
Clover Cafe 2019.08.01 0 254
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 191
Clover Cafe 2019.08.01 1 191
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 313
Clover Cafe 2019.08.01 1 313
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 152
Clover Cafe 2019.08.01 1 152
231
CCTV các thế giới (각국의 CCTV) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 119
Clover Cafe 2019.08.01 1 119
230
양(con cừu)과 늑대(chó sói)이야기 (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 207
Clover Cafe 2019.08.01 1 207
229
Chi phí cơ hội(기회비용) 2019
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 295
Clover Cafe 2019.08.01 1 295
New