Saigon Open Community

Total 257
Number Title Author Date Votes Views
Notice
Học Ngôn Ngữ Ký Hiệu tại HCM (베트남 수화 배우는 곳) (280)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 15246
Clover Cafe 2019.08.02 2 15246
Notice
베트남어 -> 한국어 통번역 문의 (Yêu cầu Thông/Phiên dịch Tiếng Việt - Tiếng Hàn)
Clover Cafe | 2019.07.15 | Votes 0 | Views 251
Clover Cafe 2019.07.15 0 251
Notice
(레포트) 베트남 음식 배달 서비스 및 음식 소비경향 (1)
Mun | 2019.02.26 | Votes 2 | Views 741
Mun 2019.02.26 2 741
Notice
베트남에서 주식투자 하는 방법 (cách mua cổ phiếu dành cho NNN) (2)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 0 | Views 471
Clover Cafe 2019.01.24 0 471
Notice
베트남어 자격증 A, B, C! (Chứng chỉ năng lực Tiếng Việt A, B, C) (10)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 1742
Clover Cafe 2019.01.24 2 1742
Notice
외국인도 딸수있는 베트남 공인중개사 자격증(Chung chi MGBDS) (14)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 1 | Views 2002
Clover Cafe 2019.01.24 1 2002
Notice
베트남 오토바이 운전면허 따기(bang lai Xe May ~!) (3)
Clover Cafe | 2019.01.24 | Votes 2 | Views 1839
Clover Cafe 2019.01.24 2 1839
Notice
호치민 간략 지도 map Ho Chi Minh
Clover Cafe | 2019.01.23 | Votes 1 | Views 516
Clover Cafe 2019.01.23 1 516
247
Tuyen dung Nha Hang BBQ Han Quoc (Q1, HCM)
clover cafe | 2019.08.14 | Votes 1 | Views 59
clover cafe 2019.08.14 1 59
246
Người thông minh tìm cách bơ đi
Gấu Trúc | 2019.08.06 | Votes 0 | Views 126
Gấu Trúc 2019.08.06 0 126
245
Bliss spa Danang
Bliss spa | 2019.08.05 | Votes 0 | Views 48
Bliss spa 2019.08.05 0 48
244
Còn bao nhiêu bạn nhớ này... (아직 기억하는 사람이 있을까...)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 70
Clover Cafe 2019.08.04 1 70
243
Tình yêu bí mật (비밀연애) (2)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 134
Clover Cafe 2019.08.04 1 134
242
(Han/Viet) 베트남 석유공사, 유가안정화 자금 4,700억 동 보유 (Dịch tin tức 번역연습)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 109
Clover Cafe 2019.08.04 1 109
241
(Han/Viet)유부남과 동거 밝힌 여배우에 성난 여론 (번역연습) (21)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 1 | Views 211
Clover Cafe 2019.08.04 1 211
240
이런게 있었다니! 베트남의 미신 집합(Mê Tín Vietnam) (276)
Clover Cafe | 2019.08.04 | Votes 0 | Views 36312
Clover Cafe 2019.08.04 0 36312
Microscopic cheapest phenergan rheumatic melanoma, lagoon, degenerative 80%.
Anonymous | 2019.09.22 | Votes 0 | Views 24
Anonymous 2019.09.22 0 24
239
까만 선 잘라요 (27)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 20430
Clover Cafe 2019.08.02 2 20430
238
기분이 몸에 미치는 영향 (1)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 2 | Views 80
Clover Cafe 2019.08.02 2 80
237
베트남 화폐의 역사 (Lịch sử tiền giấy Việt Nam) - 스크롤유 (2)
Clover Cafe | 2019.08.02 | Votes 3 | Views 942
Clover Cafe 2019.08.02 3 942
236
2 Shark(Cá mập) vs 1 Whale(cá voi) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 160
Clover Cafe 2019.08.01 1 160
235
전설의 바덴산에서 도마뱀 요리를… (Núi Bà Đen, trải nghiệm đặc biệt)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 0 | Views 112
Clover Cafe 2019.08.01 0 112
234
Tình yêu : Lỗi tham chiếu vòng (연애의 순환오류) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 89
Clover Cafe 2019.08.01 1 89
233
Grab ơi ~! Grab photo in Vietnam (ft. 교통경찰)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 137
Clover Cafe 2019.08.01 1 137
232
Ban đêm của bạn (당신의 밤)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 49
Clover Cafe 2019.08.01 1 49
231
CCTV các thế giới (각국의 CCTV) (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 36
Clover Cafe 2019.08.01 1 36
230
양(con cừu)과 늑대(chó sói)이야기 (1)
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 60
Clover Cafe 2019.08.01 1 60
229
Chi phí cơ hội(기회비용) 2019
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 154
Clover Cafe 2019.08.01 1 154
228
Share with Viethantimes.com
Clover Cafe | 2019.08.01 | Votes 1 | Views 189
Clover Cafe 2019.08.01 1 189
New